Robert Dilts heeft een methode ontwikkeld die bekend staat als de logische niveau’s. Als bekende NLP trainer is het logisch dat deze methodiek in de meeste NLP opleidingen voor komt. Toch is dit een vergissing. Een goede analyse van de logische niveau’s laat zien dat zij niets met NLP te maken hebben.

Als eerst is het goed om te zien dat Dilts’ logische niveau’s voortborduren op de piramide van Maslov. Maslov heeft zo’n mooie piramide gemaakt om aan te geven welke behoefte eerder vervuld dienen te worden dan anderen. Uiteraard is er veel kritiek op Maslov geweest omdat het eerder iets zegt over wat wij, de witte middenklasse van het rijke Westen van belang vindt, dan dat het iets universeels is. En dat is precies het probleem dat ook in de logische niveau’s schuil gaat.

In beide gevallen gaat het namelijk om een zogenaamde waardenhierarchie. Mensen hebben waarden en de ene individu vindt andere waarden belangrijk dan iemand anders. Sterker nog, in de beleving van één persoon is de ene waarde belangrijker dan de andere waarde. Er is geen vaste hierarchie te geven die voor iedereen geldt. Per onderwerp kan je een andere waardenhierachie hebben. Dus je kan bepaalde waarden hebben die voor jou van belang zijn voor waar je werk aan dient te voldoen om leuk te zijn, waar je leven aan dient te voldoen of waar je liefdesrelatie aan dient te voldoen.

Iemand die in hongerstaking gaat omdat zijn idealen geschonden worden, weerlegt Maslov zijn waardenhierarchie. Bij Robert Dilts is er sprake van een verhuld holisme en Boeddhisme dat via zijn waardenhierarchie gepromoot wordt. Niet voor niets staat er bovenaan Dilts’ zijn piramide een spirituele missie die ons allemaal één maakt. Nu vind ik het prima dat iemand zijn ideologische ideeën via dit soort Milton-model trucs verspreid, maar het is een slechte zaak als NLP trainers deze trucs niet doorzien en ze kwakkeloos overnemen zonder te weten waar ze mee bezig zijn. De logische niveau’s is slechts Robert Dilts’ eigen waardenhierarchie. Er zit geen logica in en ze hebben ook niets met neurologie te maken. Kortom, doe alleen aan de logische niveau’s als je zelf bewust ervoor kiest een holistisch Boeddhistisch spiritualiteit.

Wat wel in een NLP opleiding dient te zitten, is de waardenhierarchie. Een waardenhierarchie is namelijk een meta-programma. Dat betekent dat jouw hierarchie van waarden informatie wegfiltert of juist toelaat tot je bewustzijn. Wanneer je in een NLP opleiding meta-programma’s leert dan dien je ook de waardenhierarchie te krijgen zodat je leert om deze bij andere mensen vast te kunnen stellen zodat je je communicatie daar op aan kan passen. En misschien nog wel belangrijker: dat je leert om je eigen waardenhierarchie aan te passen wanneer de omstandigheden daar om vragen. Daarbij is het cruciaal dat je je eigen waardenhierarchie opstelt zonder dat je die van iemand anders overneemt zonder dat je weet wat er precies gebeurt. Dus wat dat betreft wel waardenhierarchie in mijn opleiding, maar geen logische niveau’s.

Een waardehierarchie verander je met Design Human Engineering (DHE). Met DHE bouw je onder andere allerlei controlepanelen voor het besturen van van alles en nog wat waaronder metaprogramma's. Met zo'n DHE controlepaneel kan je ook in diep trance iemands waardehierarchie aanpassen. Zoals bij alle diep trance fenomenen kan dit zowel met formele hypnose als door middel van conversationele hypnose.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mij besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA