Met regelmaat wordt mij gevraagd of ik ook trainingen in Neurosofie geef. Of dat mensen zich kunnen certificeren in Neurosofie of het Neurogram. Daar heb ik goede ideeën over, maar deze goede ideeën laten zich niet zo 1 2 3 in een paar woorden vatten omdat ik en van mening ben dat mensen dit soort zaken vooral zelf dienen aan te pakken en dat ik van mening ben dat ik graag diegene die geholpen willen worden verder help.

Vandaar dat ik deze ideeën in een uitgebreid rapport over Neurosofie en het Neurogram gevat heb. Omdat er een waslijst aan werkzaamheden in beschreven worden is het een echt werkboek geworden. Aan bod komt:

- De inhoud van Neurosofie, te weten: het Neurogram, Word Wie Je Bent en Neurosofie zelf.
- Vereisten Neurogram certificaat
- Vereisten Neurosofie certificaten
- Verschil tussen esoterie en exoterie

Al met al is het een heel werkboek geworden dat ik, om je van dienst te zijn, je graag gratis aanbied via het onderstaande formulier:

Categories: NLP & Enneagram handleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA