Breintraining is geschreven door Joost van der Ley en uitgegeven bij Attrakt in 2010.
Het is een plezierig geschreven boek, dat gemakkelijk leest en er wordt niet al te veel jargon gebruikt. Het is alsof hij tegenover je zit en tegen je praat.

Alle inhoud van het boek is mij bekend, omdat ik een opleiding NLP (neurolinguistisch programmeren) heb gedaan. Ik heb me bij het schrijven van deze recensie afgevraagd, hoe het zou zijn voor iemand die niet bekend is met het gedachtegoed van NLP.
Ooit heb ik namelijk zelf eens een handboek over NLP gekocht omdat ik daar iets van af wilde weten. Dat boek was op dat moment voor mij totaal onleesbaar, terwijl ik er nu regelmatig in lees of er oefeningen uit gebruik. Ik denk dat het met het boek van van der Ley heel anders is. Hij neemt je als het ware aan de hand mee op een prettige manier en legt veel uit. Ook de oefeningen, waarvan er veel staan in het boek, zijn makkelijk te doen voor iemand die niet geschoold is in NLP. Als je visueel en auditief bent ingesteld, word je verwezen naar filmpjes op You Tube met deze oefeningen.
Van der Ley heeft een duidelijke visie op wat NLP is en moet zijn en is in het NLP-veld aanhanger van Richard Bandler, een van de grondleggers van NLP.

Wat is NLP precies? NLP onderzoekt hoe het brein werkt op basis van taalanalyses en non-verbale analyses om stap-voor stap strategieën te ontwikkelen om mensen vaardigheden aan te leren om beter te communiceren. NLP wil breinprocessen effectief verbeteren door middel van taal. Het idee is dat mensen, wanneer je de juiste dingen tegen ze zegt, aan de slag gaan met een aantal technieken waardoor ze problemen oplossen of de situatie verbeteren. Programmeren klinkt een beetje eng maar het betekent niets meer of minder dan oude patronen stoppen en veranderen door nieuwe. Het gaat bij NLP niet om theorieën, maar om de effectiviteit van de techniek. Is die niet goed genoeg meer, dan verander je hem. NLP is daarom ook voortdurend in ontwikkeling.
NLP is begonnen in de jaren zeventig met het gedrag en de werkwijze van een aantal fameuze therapeuten te ‘modelleren’, door hun gedrag in kleinere stukjes of stappen te knippen om aldus een “model” te zijn voor diegenen die hetzelfde wilden leren. Op die manier zijn hele vakgebieden gemodelleerd. Volgens van der Ley heeft modelleren geen zin meer: alle vakgebieden zijn al gemodelleerd.

Het moge duidelijk zijn dat taal in NLP enorm belangrijk is. Mensen communiceren met elkaar wat binnen NLP de oppervlakte structuur noemt. Je spreekt bijvoorbeeld over een hond of de bakker, maar iedereen heeft daar zijn eigen beeld bij. Je hebt een eigen wereldbeeld en vaak denk je dat dat hèt wereldbeeld is. Dat is niet zo en daardoor ontstaan misverstanden. NLP heeft het op zich genomen om vanuit verschillende wereldbeelden toch met elkaar te kunnen communiceren.

Daarnaast is trance of hypnose erg belangrijk binnen NLP. In een trance staan mensen meer open voor suggesties en wordt het leren vergemakkelijkt. Van der Ley kan zich niet voorstellen dat er NLP-opleidingen worden verzorgd zonder dat onderwezen wordt. De rol van trance is dat het rationele brein minder actief wordt zodat het onbewuste brein (van de ley gebruikt consequent het woord onbewust of het onbewuste). Hij besteedt daar in zijn boek veel aandacht aan.

De praktische insteek van van der Ley vind ik plezierig. Als iets niet meer werkt zoals het bedoeld is doe dan iets anders. Neem bijvoorbeeld rapport maken. Een onderdeel kan zijn het spiegelen: je spiegelt de houding van je gesprekspartner waardoor de ander zich goed voelt over het contact met jou. Tegenwoordig kent “iedereen” die techniek en is het geen verrassing meer. Joost doet andere suggesties om hetzelfde te bereiken, onder het motto: rapport maken gaat over het gevoel dat het klikt tussen jou en de ander, niet om het toepassen van een kunstje.

Al met al een zeer leesbaar boek, zowel voor geïnteresseerden als NLP-ers. Het is meer een leesboek dan een opzoekboek (het boek mist helaas ook een index). Maar daar zijn andere boeken voor.

Joke Verplanke

Joke Verplanke is zelfstandig gevestigd als mediator en coach. Zij is opgeleid als bioloog. Interessante links: www.jokeverplanke.nl

Het boek is ook bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen onder ISBN nummer: 9789460510441 als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.

Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA