Richard Bandler, de oorspronkelijke bedenker van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), heeft nadat hij NLP bedacht heeft, nog twee andere methodieken ontwikkeld. Deze zijn achtereenvolgens Design Human Engineering (DHE) en Neuro-Hypnotic Repattering (NHR). NHR is de moderne versie van NLP waarbij er expliciet hypnose toegepast wordt. In dit stuk ga ik nader in op wat DHE is.

DHE is het tegenovergestelde van NLP. NLP is een meta-discipline waarmee je excellent gedrag van iemand anders in kaart brengt, je eigen maakt en doorgeeft aan andere mensen om hen verder mee te helpen. Dit kan je doen op elk vlak van menselijk gedrag, maar meestal gebeurt dit op het vlak van het oplossen van problemen, excellent communiceren, sales en sport. Wat NLP doet is uitzoeken wat voor strategieën iemand hanteert die hem zo goed ergens in maken. Een NLP strategie is een stappenplan dat sequentieel ervoor zorgt dat je van A naar Beter gaat.

Nadat Richard Bandler zo'n twintig jaar met NLP bezig was geweest vielen hem twee dingen op: NLP is heel effectief maar daarom na zoveel tijd ook wat saai. NLP draait om effectiviteit. Wanneer je een probleem in vijf minuten kan oplossen dan is dat beter dan twintig minuten. Verder is er een principiële limiet aan NLP. Als er iets is dat nooit van nature door een mens bedacht wordt, dan zal NLP het nooit ontdekken omdat NLP alleen maar gedrag van andere mensen kopieert en niets zelf verzint.

Om deze twee punten op te vangen heeft Richard Bandler Design Human Engineering ontwikkeld. Waar NLP gebaseerd is op het werk van vooral Virginia Satir en NHR op het werk van Milton Erickson, is DHE gebaseerd op het werk van Leslie Lecron. Leslie Lecron was een meester in directe hypnose en werkte veel met pijnbestrijding voor tandartsen. Hierbij liet hij mensen in trance naar de controlekamer in hun hoofd gaan en daar de pijnschakelaar uitzetten zodat zij zonder verdoving bij de tandarts geholpen konden worden.

Dit concept van een controlekamer heeft Richard Bandler in DHE verder uitgewerkt waarbij hij voor van alles en nog wat in het mengpaneel inbouwt. Te denken valt aan het bedienen van submodaliteiten en het opslaan van bepaalde instellingen van submodaliteiten, maar ook hele apparaten zoals een bullshit-detector of een creativiteitsmachine. Alles wat je kan bedenken kan je met DHE inbouwen. Zo heb bij iemand een hart-coherentie meter ingebouwd zodat zij zelf de coherentie van haar hart gemakkelijk kan besturen.

Voorbeelden zijn:

- bedieningspaneel voor alle submodaliteiten.
- preset knoppen voor ankers
- pijn aan/uit knop
- pijn niveau regelaar
- bull shit detector
- creativiteitsmachine

Het idee van DHE is namelijk dat je compleet nieuwe ervaringen met dit controlepaneel weet te bouwen zodat je aan de limiet van NLP ontsnapt. Plus is het de bedoeling dat je in plaats van alles sequentieel stapje voor stapje te doen bij NLP, dat alle puzzelstukjes tegelijkertijd in één keer in elkaar vallen. Daarnaast werkt DHE veel met tekenen en kleuren om het zo leuker te maken dan NLP. In de praktijk wordt DHE voornamelijk gebruikt voor het opbouwen van een zogenaamde propulsion system, een hypnotische trance die door middel van precies afgesteld hoorspel je maximaal motiveert.

Zowel DHE als NHR komen bij mij terug in de NLP Master Practitioner.


Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA