Enkele jaren geleden werd mij gevraagd of ik NLP wetenschappelijk kon bewijzen. Het antwoord is dat ik wetenschapper genoeg ben om te weten dat dat niet kan en in ieder geval niet door mij. Tegelijkertijd werd mijn interesse gewekt om te kijken wat ik wel kon doen. Met mijn filosofie achtergrond was mij al opgevallen dat het werk van de vroege Nietzsche, toen hij zichzelf nog psycholoog noemde, in grote lijnen overeenkwam met ideeën die binnen NLP gangbaar waren. Misschien was er dan wel niet een manier te vinden om NLP wetenschappelijk te bewijzen, met Nietzsche was er waarschijnlijk wel een manier om NLP van een filosofisch fundament te voorzien.

Om dat te bewerkstelligen heb ik het gehele oeuvre van Friedrich Nietzsche doorgespit op zoek naar relevante passages. Daar blijken er veel van te zijn. Aan de hand van meer dan 250 fragmenten en aforismen van Nietzsche, bleek het mogelijk om een groot gedeelte van NLP filosofisch te onderbouwen. Zeker wanneer je je realiseert dat NLP de combinatie van hypnotische technieken met een epistemologie , dat wil zeggen een theorie over kennis, is. Voor een groot gedeelte is NLP namelijk uit manier om aan te geven hoe ons brein leert, hoe ons brein betekenis aan de wereld geeft en hoe wij daarbij onze taal gebruiken.

Gaandeweg kwam ik erachter dat het weinig zin had om deze fragmenten alleen aan NLP te koppelen. In wezen kan je ze voor elke methodiek gebruiken die in dezelfde soort lijn ligt als NLP. Te denken valt daarbij aan hartcoherentie, EMDR of EFT. Die laatste zijn minder theoretisch onderbouwd dan NLP en vandaar dat mijn werk aan deze methodieken de nodige grondslagen aangeeft. Het geheel heb ik “Neurosofie®: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei” gedoopt en is een dik boekwerk geworden.

Hier is de flaptekst:

Wanneer je aan de slag wilt met persoonlijke groei dan wil je het liefst een systeem dat werkt. Echter, zonder wetenschappelijk bewijs is het vinden van een goede manier voor zelfontwikkeling niet zo gemakkelijk. Om je hierbij van dienst te zijn, heeft Neuro-filosoof en NLP Master Trainer Joost van der Leij “Neurosofie®: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei” ontwikkeld.

In het werk van de vroege Nietzsche uit de tijd dat hij zichzelf nog psycholoog noemde, heeft Joost van der Leij krachtige principes voor een goed leven gevonden. In Neurosofie® leer je:

- Hoe ons brein aan de hand van de vijf zintuigen werkt.
- Op welke manier ons brein betekenis geeft aan de wereld.
- Hoe onze taal deze betekenis communiceert.
- Wat de beste manier is om je doelen te stellen en bereiken.
- Hoe je goed met je emoties om kan gaan.
- Wat de verstandigste manier is om goed met andere mensen om te gaan.
- Waar je de motivatie en kracht vandaan haalt om alles ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen en iets betekenisvol met je leven te doen.

Naarmate een methode voor zelfontplooiing meer in lijn is met deze principes, zal deze methodiek beter werken. Dat is niet hetzelfde als een wetenschappelijk bewijs, maar met een zo grote filosoof als Nietzsche ligt er een stevig fundament. Een fundament waarop je met een gerust hart en vertrouwen het huis van je eigen persoonlijke groei kan bouwen. Het eindresultaat is dan ook dat je met dit filosofisch fundament jezelf maximaal tot ontplooiing brengt.


Het boek volgt dezelfde structuur als mijn standaardwerk over NLP: “Breintraining: handboek voor moderne NLP” zoals je kan zien aan de volgende inhoudsopgave:

Neurosofie®: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei
- Inleiding
- Persoonlijke groei
- Wetenschappelijk bewijs
- Filosofie
- Deskundigen
- Het Anti-systeem
- Ons brein en de vijf zintuigen
- Het bewustzijn en het onbewustzijn
- Breinfilters
- Diepgang en oppervlakkigheid
- De betekenis van alles wat er is
- Overtuigingen
- Wat mensen weglaten, verdraaien en generaliseren
- Alles willen hebben
- Oorzaak en gevolg
- Meningen en oordelen
- Noodzaak
- Beïnvloeden met taal
- Een andere voorstelling van zaken geven
- Doelen stellen en bereiken
- Technieken om beter met emoties om te gaan
- Strategieën om aan de slag te gaan
- Geluk doen
- Feedback
- Omgaan met andere mensen
- Het filosofisch bestaan

Dus, wanneer je dit prachtige boek vol filosofische wijsheden en praktische aanwijzingen direct wilt ontvangen wanneer het uitkomt, maak dan in het onderstaande formulier je keuze:Neurosofie: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei

€24.95
Klik op de groene button om je keuze direct te bestellen via iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, of gewoon eerst een rekening thuis gestuurd te krijgen.
betaalmethode
Categories: NLP & Enneagram boeken, CD's en DVD's

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.