Het is altijd goed als Richard Bandler een nieuw boek publiceert, want hij heeft sterk de neiging om alleen dan een nieuw boek te schrijven wanneer hij de fouten uit eerdere boeken wil herstellen. Of dat met dit nieuwe boek ook het geval is, is maar de vraag, maar in ieder geval wordt er met The Secrets of Being Happy wel een nieuwe richting aan Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gegeven. Waar NLP in de jaren 70 voor een groot deel door Richard Bandler ontwikkeld is en hij in de jaren negentig toen het bestaan en nut van hypnose door de wetenschap erkend werd NLP geheel vernieuwd heeft door gebruik te maken van expliciete hypnose, zo heeft Richard Bandler samen met Garner Thomson met dit boek NLP gelinkt aan hedendaags neuro-wetenschappelijk onderzoek.Er is altijd veel vraag geweest naar een wetenschappelijke onderbouwing van NLP. Ik denk dat dat de verkeerde vraag is, want juist NLP laat zien hoe belangrijk de subjectieve ervaring van mensen is in tegenstelling tot zogenaamde objectieve kennis. Het grote verschil met eerdere NLP boeken is dat in The Secrets of Being Happy meer dan 170 bronnen geciteerd worden waarvan een groot deel uit de respectabele hoek van de neuro-wetenschappen. Tegelijkertijd wordt, omwille van het in lijn brengen met deze wetenschappelijke bronnen, NLP op een nieuwe manier gepresenteerd. Net zoals met de laatste grote update van NLP in de jaren 90 met hypnose zijn er ook nu weer veel nieuwe technieken bijgekomen die gebaseerd zijn op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Wat dat betreft is The Secrets of Being Happy een belangrijk werk en ben ik heel benieuwd hoe deze ontwikkeling zich voort gaat zetten in de training van Richard Bandler. De eerste mogelijkheid om dat vast te stellen is al snel, want 13, 14, 15 mei geeft Richard Bandler in Amsterdam zijn seminar “Doing Happiness” dat precies over dit nieuwe boek gaat.

Het boek begint met een introductie van NLP en wat het te maken heeft met de jacht op geluk. NLP gaat over het proces van gelukkig zijn en dat blijkt in het boek aan te leren en te trainen te zijn. Het is in ieder geval veel beter dan proberen geluk na te jagen. In het boek komen vier voorwaarden voor gelukkig zijn aan bod:

1) Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
2) Proactief zaken aanpakken.
3) Goed worden in waarnemen wat er om je heen, in je lichaam en in je geest gebeurt.
4) Het vermogen hebben om je aan te passen aan de omstandigheden.

Verder gaat het uit van de volgende zeven componenten waar geluk uit bestaat:
Het is altijd goed als Richard Bandler een nieuw boek publiceert, want hij heeft sterk de neiging om alleen dan een nieuw boek te schrijven wanneer hij de fouten uit eerdere boeken wil herstellen. Of dat met dit nieuwe boek ook het geval is, is maar de vraag, maar in ieder geval wordt er met The Secrets of Being Happy wel een nieuwe richting aan Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gegeven. Waar NLP in de jaren 70 voor een groot deel door Richard Bandler ontwikkeld is en hij in de jaren negentig toen het bestaan en nut van hypnose door de wetenschap erkend werd NLP geheel vernieuwd heeft door gebruik te maken van expliciete hypnose, zo heeft Richard Bandler samen met Garner Thomson met dit boek NLP gelinkt aan hedendaags neuro-wetenschappelijk onderzoek.Er is altijd veel vraag geweest naar een wetenschappelijke onderbouwing van NLP. Ik denk dat dat de verkeerde vraag is, want juist NLP laat zien hoe belangrijk de subjectieve ervaring van mensen is in tegenstelling tot zogenaamde objectieve kennis. Het grote verschil met eerdere NLP boeken is dat in The Secrets of Being Happy meer dan 170 bronnen geciteerd worden waarvan een groot deel uit de respectabele hoek van de neuro-wetenschappen. Tegelijkertijd wordt, omwille van het in lijn brengen met deze wetenschappelijke bronnen, NLP op een nieuwe manier gepresenteerd. Net zoals met de laatste grote update van NLP in de jaren 90 met hypnose zijn er ook nu weer veel nieuwe technieken bijgekomen die gebaseerd zijn op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Wat dat betreft is The Secrets of Being Happy een belangrijk werk en ben ik heel benieuwd hoe deze ontwikkeling zich voort gaat zetten in de training van Richard Bandler. De eerste mogelijkheid om dat vast te stellen is al snel, want 13, 14, 15 mei geeft Richard Bandler in Amsterdam zijn seminar “Doing Happiness” dat precies over dit nieuwe boek gaat.

Het boek begint met een introductie van NLP en wat het te maken heeft met de jacht op geluk. NLP gaat over het proces van gelukkig zijn en dat blijkt in het boek aan te leren en te trainen te zijn. Het is in ieder geval veel beter dan proberen geluk na te jagen. In het boek komen vier voorwaarden voor gelukkig zijn aan bod:

1) Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
2) Proactief zaken aanpakken.
3) Goed worden in waarnemen wat er om je heen, in je lichaam en in je geest gebeurt.
4) Het vermogen hebben om je aan te passen aan de omstandigheden.

Verder gaat het uit van de volgende zeven componenten waar geluk uit bestaat:
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.