Zomerlezingen 2008

In 2008 heb ik drie zomerlezingen gegeven over de volgende onderwerpen:

1) NLP & de Quantum Psychology van Robert Anton Wilson
2) NLP & Nietzsche
3) NLP & Magie

Deze zomerlezingen zijn opgenomen met het idee om er eventueel een CD vanuit te geven. Helaas waren de opnames niet zo goed dat dat doorgegaan is en dus is dit in de ijskast blijven liggen. Maar de TIOUW Club is een ideale gelegenheid om deze opnames wel ter beschikking te stellen. En kennelijk werkt mijn moderne Linux machine beter dan mijn oude Windows machine, want het oppoetsen van de oude opnames is goed geslaagd. Alleen het eerst deel van de lezing over de Quantum Psychology van Robert Anton Wilson is niet zo goed omdat ik die reeds bewerkt had op mijn oude systeem. Maar de rest is boven verwachting goed geslaagd. Goed genoeg om op een CD te zetten, maar nu de TIOUW Club er is, lijkt het een beter plan om de opnames exclusief voor de TIOUW club te houden. Elke lezing duurt zo’n twee uur.

1) NLP en de Quantum Psychology van Robert Anton Wilson
Als ik het over Kwantum Psychologie heb dan doel ik op de theorie van Robert Anton Wilson, beter bekend als RAW. Hij gaf in 1990 zijn ideeën al de naam Kwantum Psychologie.

Het interessante aan RAW is dat hij goed bevriend was met dr. Richard Bandler en veel van zijn ideeën lijken dan ook naadloos op NLP aan te sluiten. Maar waar Bandler zich richtte op het analyseren van het taalgebruik van grote therapeuten, baseerde Robert Anton Wilson zich op de implicatie van Einstein’s algemene relativiteitstheorie en de Kwantum Mechanica. Nu gebeurt dat laatste wel vaker en meestal is het resultaat niet om aan te zien zoals de vele missers in de film “What the bleep do we know?” Het antwoord is simpel: als “we” de makers van de film zijn bar weinig.

Over Quatum Mechanica worden de grootste spookverhalen verteld. Gelukkig, was Robert Anton Wilson wel goed op de hoogte hoe de Quantum Mechanica werkt. En dus dubbel interessant hoe hij tot dezelfde conclusies over taal komt als dr. Richard Bandler twintig jaar eerder. Het toeval wil dat ik als filosoof een jaar lang onder professor van ‘t Hooft, de Nederlandse Nobelprijs winnaar, theoretische natuurkunde gestudeerd heb en dan met name de relativiteitstheorie en Kwantum Mechanica. Hoewel mijn gemiddelde slechts een drie was, heb ik genoeg ervaring opgedaan om te kunnen beoordelen wat je er wel over kan zeggen en wat niet. Het is niet voor niets dat professor van ‘t Hooft zijn Nobelprijs pas kreeg nadat hij met mij gesproken had.

Om deze opname online te beluisteren dien je eerst lid te worden van de TIOUW Club


2) NLP & Nietzsche
Nietzsche is een van de bronnen waarop Robert Anton Wilson zich baseert voor het ontwikkelen van zijn ideeën. De vroege Nietzsche noemt zichzelf dan ook psycholoog in zijn meesterwerk “Menschlich alzu Menschlich”. Als filosoof ben ik het meest verwant aan de vroege Nietzsche. Veel van dit werk van Nietzsche leest als een soort proto-NLP in wording. Interessant is dan ook dat Freud, of zoals Richard Bandler hem noemt: Sickman Fraud, vooral in zijn werk probeert om de ideeën van Nietzsche onschadelijk te maken. Met het wetenschappelijke bewijs dat Freud’s ideeën kant nog wal raakten, betekent dat voor mij dat het werk van Nietzsche weer actueel wordt. Immers, de weerlegging van Nietzsche door Freud is weerlegt.

Het mooie, maar misschien ook moeilijke aan Nietzsche is dat hij schrijft in aforismen. Korte stukjes waarin hij op zeer humoristische wijze weergeeft hoe je je het beste kunt gedragen ten opzichtte van een veelheid van onderwerpen. Tijdens de lezing haal ik die aforismen die het dichtsbij NLP liggen naar voren. Maar ik ga nog een stap verder en betrek ook Nietzsche’s “Also Sprach Zarathustra” waarin Nietzsche aangeeft dat je je leven niet waar moet maken, maar juist mooi moet maken. De zelfstandige mens blijkt de kunstenaar te zijn, de poëet die niet alleen voor zichzelf leeft, maar vanuit die kracht ook nieuwe waarden schept. Ik ga laten zien hoe ik denk dat dat ook precies is wat je als NLPer doet.

Om deze opname online te beluisteren dien je eerst lid te worden van de TIOUW Club

3) NLP & Magie
Vroeger had de mens een magisch beeld van de wereld. Alles had een geest, de bomen, de rivieren en de bergen. Goden lieten het donderden en bliksemen. De wereld was angstig en magisch tegelijkertijd. Om de angsten te bezweren voerden mensen rituelen uit in de hoop dat daarmee de geesten of de Goden gunstig gezind werden gestemd. Robert Anton Wilson gaat in zijn boeken nog grotendeels uit van dit magische wereldbeeld.

Vandaag de dag hebben we, mede dankzij Nietzsche, een wetenschappelijk wereldbeeld. De wereld is niet meer magisch. Alleen nog maar angstig. De wetenschap heeft ons veel welvaart gebracht en er is ook geen haar op mijn hoofd die terug zou willen naar vroeger. Toch is het interessant om te zien met wat voor soort rituelen men vroeger ervoor zorgde dat men zich beter ging voelen en dat de angst verdween. Als NLPer ben ik goed in staat om dit soort oude rituelen te modelleren en terug te brengen tot de essentie waarin het emotionele voordeel ligt dat men vroeger kreeg.

Evolutionair gezien is de mens gebouwd om te geloven. Er is te veel geloof op aarde om te veronderstellen dat geloven geen voordeel zou bieden aan mensen. Toch is geloven een beetje doen alsof iets waar is waarvan je weet dat het niet klopt. Zeker als het om magie gaat. De kunst is dan ook om de rituelen zo te modelleren dat je bij de uitvoering hiervan wel de evolutionaire voordelen krijgt, zonder dat je nu meteen het wetenschappelijke wereldbeeld zou moeten opgeven. Ik denk dat ik daar in geslaagd ben en in deze derde lezing ga ik laten zien hoe.

Om deze opname online te beluisteren dien je eerst lid te worden van de TIOUW Club

This entry was posted in MP3. Bookmark the permalink.